logo

reklam

Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Dersi Soru ve Cevapları

1-HEM GÖNDERİCİNİN HEM DE ALICININ AKTİF OLDUĞU, ALICIDAN GERİBİLDİRİM VERMESİNİN BEKLENDİĞİ İLETİŞİM TÜRÜ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) Tek yönlü iletişim
B) İki yönlü iletişim
C) Çok yönlü iletişim
D) Etkileşim
E) Hiçbirisi

2-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?
A) İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir
B) İletişim çift yönlü bir süreçtir
C) İletişim sürecinde hem gönderici hem de alıcı aktiftir
D) İletişim süreci kişi ya da gruplar arasında paylaşım oluşturur
E) Hepsi

3-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN BİRİDİR?

A) Kültür
B) Duygular
C) Algı
D) Değerler
E) Hepsi

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KÜLTÜRÜN MANEVİ ÖĞELERİNDENDİR?

A) İşyerleri
B) Eşyaların özellikleri
C) Evlerin biçimi
D) Değer ve tutumlar
E) Hiçbiri

5-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİMDE *BEDEN DİLİNİN* ÖNEM SEVİYESİNİ GÖSTEREN YÜZDELİK DİLİME İŞARET ETMEKTEDİR?

A) %20
B) %30
C) %50
D) %60
E) %10

6-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ETKİLİ BEDEN HAREKETLERİ İÇİN KAÇINILMASI GEREKEN DAVRANIŞLARDAN BİRİ DEĞİLDİR?

A) Duvara veya masaya yaslanmak
B) Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak
C) Yüz ifadelerini kontrol etmek
D) Sürekli sabit durmak
E) Aşırı göz temasında bulunmak

7-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İSTEKLERİ, DUYGULARI, DÜŞÜNCELERİ, BEKLENTİLERİ SALDIRGAN YA DA PASİF OLMADAN ANLATABİLMEK ANLAMINA GELMEKTEDİR?

A) Etkili konuşma
B) Beden dili
C) Anlatma
D) Etkili dinleme
E) Empati

8-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TEDAVİ EDİCİ İLETİŞİM TEKNİKLERİNDEN DEĞİLDİR?

A) Konuşmayı sınırlandırmak
B) Keşfetmek
C) Gözlemleri iletmek
D) Kabullenici davranmak
E) Duygulara yoğunlaşmak

9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DANIŞANIN ANLATTIKLARINI YORUM YAPARAK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE DİNLEME TÜRÜDÜR?

A) Seçerek Dinleme
B) Saplanarak Dinleme
C) Görünüşte Dinleme
D) Yüzeyel Dinleme
E) Etkin Dinleme

10-“YAŞADIĞINIZ OLAY SİZİ ÇOK ÜZMÜŞ OLMALI” CÜMLESİNDE HANGİ TEKNİKTEN FAYDALANILMIŞTIR?

A) Kapsamın yansıtılması
B) Dinleme
C) Duyguların yansıtılması
D) Bilgi vermek
E) Yüzleşmek

11-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GERİ BİLDİRİMİN YARARLI OLABİLMESİ İÇİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERDENDİR?

A) Belirli ve yüzeyeldir
B) Açıklayıcıdır
C) Kişiye yardımcı olmaz
D) Bir faydası yoktur
E) Kişilik üzerinde durur

12-HASTA: ‘’BEN NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİM?’’
HEMŞİRE: ‘’İYİLEŞİRSİNİZ, MERAK ETMEYİN.’’
YUKARIDAKİ DİYALOGDA HEMŞİRENİN KULLANDIĞI İLETİŞİM TÜRÜ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) Belirsiz övgülerde bulunmak
B) Nasihat ve öğüt vermek
C) Belirsiz güvenceler vermek
D) Katılmamak, reddetmek
E) Hiçbirisi

13-‘’EN DOĞRUSU BU, KESİNLİKLE BÖYLE YAPMALISINIZ, BENCE SİZ ŞÖYLE DAVRANIN… ‘’ GİBİ CÜMLE YAPILARININ KULLANILDIĞI NONTERÖPATİK İLETİŞİM TEKNİĞİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) Nasihat ve öğüt vermek
B) Basmakalıp sözler söylemek
C) Belirsiz övgülerde bulunmak
D) Onaylamak
E) Teselli etmek

14-HASTA: ‘’YARIN Kİ AMELİYAT BENİ ÇOK KORKUTUYOR.’’
HEMŞİRE: ‘’BASİT BİR AMELİYAT, ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK ‘’
YUKARIDAKİ DİYALOGDA HEMŞİRENİN KULLANDIĞI İLETİŞİM TEKNİĞİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) Basmakalıp sözler söylemek
B) Belirsiz övgülerde bulunmak
C) Onaylamak
D) Teselli etmek
E) Nasihat ve öğüt vermek

15-’HASTA: ÇOK BUNALDIM, ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM.
HEMŞİRE: HAFTA SONU NELER YAPTINIZ? ’’
YUKARIDAKİ DİYALOGDA HEMŞİRE HANGİ İLETİŞİM TEKNİĞİNİ KULLANMIŞTIR?

A) İnkar etmek
B) Yargılamak, kınamak
C) Savunmak
D) Duyguları azımsamak
E) Konuyu değiştirmek

16-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİREY HAKKINDA HEM KENDİSİNİN, HEM DE BAŞKALARININ BİLDİĞİ ŞEYLERİ İFADE EDEN PENCEREYİ TANIMLAMAKTADIR?

A) Kör pencere
B) Açık pencere
C) Dilsiz pencere
D) Gizli pencere
E) Bilinmeyen pencere

17-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YALNIZ KİŞİNİN KENDİSİNİN BİLDİĞİ, BAŞKALARI TARAFINDAN BİLİNMEYEN YÖNLERİNİ KAPSAYAN PENCEREYİ TANIMLAMAKTADIR?

A) Kör pencere
B) Açık pencere
C) Dilsiz pencere
D) Gizli pencere
E) Bilinmeyen pencere

18-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ŞİDDETLİ ANKSİYETE DÜZEYİNİ BELİRTMEKTEDİR?

A) Konsantre olma ve mantık yürütme yeteneği tamdır
B) Bu düzeyde birey daha dikkatli ve gergindir
C) Kavrama alanı önemli ölçüde daralmıştır
D) Olaylar üzerinde etkin olarak mantık yürütür ya da problem çözer
E) Birey rahattır, ilgisizdir ve iyi olduğu duygusuna sahiptir

19-AŞAĞIDA GENEL ADAPTASYON SENDROMUNUN ALARM REAKSİYONU İLE İLGİLİ VERİLEN İFADELERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?

A) Organizmanın dış uyaranı stres olarak algıladığı durumdur
B) Stres verici koşullara karşın uyuma elverişli bir durumdur
C) Halüsinasyonlar, depresyon ve ölüm oluşabilir
D) Stres kaynağı halen vardır
E) Vücudun direnci normalin üstündedir.

20-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DUYUSAL DEĞİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERDENDİR?

A) Çevre
B) İlaçlar/ tıbbi uygulamalar
C) Sigara içme
D) Gürültü düzeyi
E) Hepsi

21-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRESİN FİZİKSEL BELİRTİLERİNDEN DEĞİLDİR?

A) Ellerde titreme
B) Mide krampları
C) Nefes darlığı
D) Sinirlilik
E) Uykusuzluk

22-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARINDAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BASAMAKLARINDANDIR?

A) Seçenekleri gözden geçirme
B) Problemi tanımlama
C) Bir çözümü seçme
D) Eyleme geçme
E) Hepsi

23-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARINDAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN YARARLARINDAN DEĞİLDİR?

A) Kan basıncını azaltır
B) Bağışıklığı azaltır
C) Kas gerginliğini azaltır
D) Laktik asit yapımını azaltır
E) Yorgunluğu azaltır

24-AŞAĞIDAKİ SORULARDAN HANGİSİ STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARINDAN PROBLEMİ BELİRGİNLEŞTİRMEDE YARDIMCI OLMAZ?

A) Bu durumun olmasında benim bir katkım var mı?
B) Ya bu problemi çözemezsem?
C) Katkısı olabilecek başka şeyler ya da kişiler var mı?
D) Bu durum neden problem oldu?
E) Nasıl bir sonuç elde etmek istiyorum?

25-AŞAĞIDAKİLERİN HANGİSİ KRİZE MÜDAHALENİN TEMEL İLKELERİNDEN DEĞİLDİR?

A) Kişi krizin sebepleri ve olası sonuçları ile yüzleştirilmelidir
B) Krize müdahalenin en önemli ilkesi acil bir müdahaledir
C) Çevrenin tedavi planı için dahil edilmemesi gerekir
D) Krize müdahalenin birincil amacı, kişinin en kısa sürede kriz öncesi fonksiyonelliğine dönmesini sağlamaktır
E) Gerekliyse ilaç tedavisi uygulanmalıdır

26. İLETİŞİMİ BAŞLATAN AKTARMAK İSTEDİĞİ BİR İLETİSİ OLAN İLETİYİ DÜZENLEYEN VE ALICIYA İLETEN KİŞİ YADA GRUBA NE AD VERİLİR.

a. Geri bildirim
b. Mesaj
c. İletişim
d. Kaynak
e. Alıcı(hedef

27. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİMDE *KELİMELERİN* ÖNEM SEVİYESİNİ GÖSTEREN YÜZDELİK DİLİMİNE İŞARET ETMEKTEDİR?

a. 20%
b. 30%
c. 10%
d. 50%
e. 60%

28. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİNDEN DEĞİLDİR?

a. Sen dilini kullanma
b. Empati
c. Soru sorma
d. Dinleme
e. Gözlem yapma

29. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN HANGİSİ SEN DİLİNE ÖRNEKTİR?

a. Müziğin sesi bu kadar açık olunca okuduğumu anlamıyorum
b. Yüksek sesle konuştuğunuz zaman dikkatim dağılıyor
c. Çok fazla gürültü yapıyorsun
d. Senin bu davranışın beni incitti üzüldüm
e. Yeterince açık konuşmadığın zaman anlayamıyorum

30-HEMŞİRE DANIŞANIN CÜMLELERİ ARASINDA TUTARSIZLIK DUYGU VE DAVRANIŞLARI ARASINDA FARKLILIK GÖZLENDİĞİNDE AŞAĞIDAKİ TEKNİKLERDEN HANGİSİNİ KULLANMALIDIR?

a. Duyguları yansıtma
b. Yüzleşme tekniği
c. Dinleme
d. Bilgi vermek
e. Çelişkilere dikkat çekme 

31- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AÇIK UÇLU SORU SORMA TEKNİĞİNİN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?

a. Yanıtın özgürce verilmesini sağlar
b. Konuyu sınırlar
c. Danışanla ilgili anlamlı bilgi etmemizi sağlar
d. Danışanın kendini rahat hissetmesini sağlar
e. Görüşmeciyle sosyalleşmeyi sağlar

32- AŞAĞIDAKİ BOYUTLARDAN HANGİSİ İNSANIN DUYGULARINI, GÜDÜLEYİCİ FAKTÖRLERİ NELERDEN ETKİLENDİĞİNİ BENLİK KAVRAMINI KİŞİLĞİNİ TANIMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR?

a. Sosyal boyut
b. Fiziksel boyut
c. Dinsel boyut
d. Felsefi boyut
e. Psikolojik boyut

33- ‘KORKUYORUM, ENDİŞELENİYORUM, ÇARESİZİM’ GİBİ İFADELER ANKSİYETENİN HANGİ BELİRTİSİNE ÖRNEKTİR?

a. Fizyolojik belirtiler
b. Effektif belirtiler
c. Davranışsal belirtiler
d. Bilişsel belirtiler
e. Hiçbiri

34- TELEFONDA MÜDÜRÜNE KIZAN BİR KİŞİNİN TELEFON AHİZESİNİ YERE FIRLATMASI HANGİ SAVUNMA MEKANİZMASINA ÖRNEKTİR?

a. Yüceltme
b. Yer değiştirme
c. İçe atım
d. Saplanma
e. Bölünme

35- ANKSİYETE İLE BAŞ ETMEDE AŞAĞIDAKİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

a. Hastanın rahatlamasını ve endişeden kurtulmasını sağlamak
b. Hastanın anksiyetesini tanımasına yardım etmek
c. Hastayı yargılayıcı tutum sergilemek
d. Hastanın anksiyete düzeyini belirlemek
e. Kendini yardım gruplarına katılması için desteklemek

36. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÖZKIYIM KONUSUNDA YAPILMAASI GEREKEN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?

a. Zarar verici materyallerin ortadan kaldırılması
b. Empatik yaklaşımın geliştirilmesi
c. Hastanın yalnız bırakılması
d. Hastanın dikkatlice gözlemlenmesi
e. Duygularını açıklama imkanının verilmesi

37. AŞAĞIDAKİLERİN HANGİSİ KRİZE MÜDAHALENİN TEMEL İLKELERİNDEN DEĞİLDİR?

a. Kişi krizin sebepleri ve olası sonuçları ile yüzleştirilmelidir
b. Krize müdahalenin en önemli ilkesi acil bir müdahaledir
c. Çevrenin tedavi planı için dahil edilmemesi gerekir
d. Krize müdahalenin birincil amacı, kişinin en kısa sürede kriz öncesi fonksiyonelliğine dönmesini sağlamaktır
e. Gerekliyse ilaç tedavisi uygulanmalı

38. AŞAĞIDA GENEL ADAPTASYON SENDROMUNUN ALARM REAKSİYONU İLE İLGİLİ VERİLEN İFADELERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?

a. Organizmanın dış uyaranı stres olarak algıladığı durumdur
b. Stres verici koşullara karşın uyuma elverişli bir durumdur
c. Halüsinasyonlar, depresyon ve ölüm oluşabilir
d. Stres kaynağı halen vardır
e. Vücudun direnci normalin üstündedir

39-Alıcının iletiyi aldığı ve değerlendirdiğini göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir?

a) mesaj
b.geribildirim
c.kaynak
d.iletişim
e.iletişim ortamı

40.Aşağıdakilerden hangisi gönderici ve alıcının karşılıklı olarak aynı anda birbirlerini etkiledikleri iletişim çeşididir?

a.)çoklu yönlü iletişim
b.iki yönlü iletişim
c.üç yönlü iletişim
d.tek yönlü iletişim
e.dört yönlü iletişim

41-.aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir?

a.soru sorma
b.sen dilleri kullanma
c.dinleme
d.empati
e. Gözlem yapma

42.aşağıda beden dili ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A. Beden dili sadece insanlarda vardır.
B. Beden dili kültüre göre farklılık göstermez.
C. Beden dili bireylere göre farklılık göstermez.
D. Beden dili cinsiyete göre farklılık göstermez.
E. Beden dili istemli ve istemsiz olmak üzere ikiye ayrılır

43-aşağıdaki hangisi iletişim engellerinden değildir?

A. Ahlak dersi vermek.
B. Uyarmak, tehdit etmek.
C. Öğüt vermek, çözüm önermek.
D. Emir vermek, yönlendirmek.
E.Soru sormak.

44.Aşağıdakilerden hangisi gözlemleri iletme tekniğine örnek olarak verilebilir?

A. Çocuklarınızla vakit geçiriyor musunuz?
B. Her gün aynı saatte mi işe gidersiniz?
C. En son tatile ne zaman çıkarız?
D. Uykusuz görünüyorsunuz, gece rahat uyuyamadınız mı?
E. eşinizin sağlık problemi nasıl oldu?

46ALICININ İLETİYİ ALDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN GÖNDERİCİYE VERDİĞİ CEVABA NE AD VERİLİR?

a)Kaynak
b)Mesaj
c)Geri bildirim
d)İletişim
e)İletişim ortamı

47-AŞAĞIDA İLETİŞİMLE İLGİLİ VERİLEN CÜMLELERİN HANGİSİ YANLIŞTIR?

a)İletişim çift yönlü bir süreçtir,hem gönderici hem alıcı aktiftir.
b)İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir.
c)İletişim sözlü yada sözsüz olarak yürütülür.
d)İletişim süreci kişi yada grublar arasında paylaşım oluşturur.
e)İletişim insanlar arası paylaşımın azalmasına neden olur.

48. Hemşire, danışanın cümleleri arasındaki tutarsızlık, duygu ve davranışları arasındaki farklılık gözlendiğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

A. Duyguları yansıtma.
B. Dinleme.
C. Yüzleşme tekniği.
D. Bilgi vermek.
E. Çelişkilere dikkat çekme.

49. Aşağıdakilerden hangisi olumlu geri bildirimin özelliklerindendir?

A. Kolay kabul gören ve yakın durulan bir bilgi türü değildir.
B. Savunmaya geçme, inkâr etme ve güdülenme kaybı ortaya çıkarabilmektedir.
C. Takdir edici, övücü, olumlu ifadelerden oluşmaktadır.
D.Olumlu geri bildirim yıkıcı geri bildirim olarak da tanımlanmaktadır.
E. Kişinin düşük performans gösterdiği alanlara yönelik bilgiyi.

50-AŞ.HANGİSİ ETKİLİ İLETİŞİMİN İLİŞKİ VE İLKELERİNDEN DEĞİLDİR?

a)Her bireyin kendi problemini çözebilme gücüne inanması
b)Karşısındaki bireyi koşulsuz kabul etmesi
c)Maske takarak kendini gösterebilmesi
d)Her bireyin kendine has özellikleri ile değerli olduğuna inanması
e)Duygu,düşünce ve davranışlarının tutarlı olması

51-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BEN DİLİNE ÖRNEKTİR?

a)Çok kabasın
b)Şu müziğin sesini kes
c)Sen hatalısın
d)Davranışın beni incitti,üzüldüm!
e)Bir daha yapma

52-AŞ.HANGİSİ İSTEKLERİ,DUYGULARI,DÜŞÜNCELERİ,BEKLENTİLERİ SALDIRGAN YA DA PASİF OLMADAN ANLATABİLMEK ANLAMINA GELMEKTEDİR?

a)Etkili konuşma
b)Beden dili
c)Anlatma
d)Etkili dinleme
e)Empati

53-RESİM,KARİKATÜR,HARİTA,MAKETLER,SERGİLER,SLAYTLAR,GAZETE VE DERGİLER HANGİ TÜR İLETİŞİM ARAÇLARINA ÖRNEKTİR?

a)Dokunsal
b)Hem görsel hem işitsel
c)İşitsel
d)Görsel
e)Hepsi

54-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ANKSİYETENİN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?

a)Yarattığı iç sıkıntısının tanımlanması güçtür.
b)Belirsizlikleri ve bilinmeyeni bulma çabasıdır
c)Bireyin algı ve düşüncelerini etkilemez
d)Evrenseldir ve her insan yaşayabilir
e)Benliğin bilinçli yönüyle algılanan ve kavranan bir durumdur

57. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli anksiyete düzeyini belirtmektedir?

a. Kavrama alanı önemli ölçüde daralmıştır
b. Konsantre olma ve mantık yürütme yeteneği daralmıştır
c. Olaylar üzerinde etkin olarak mantık yürütür ve problem çözer
d. Bu düzeyde birey daha dikkatli ve gergindir.
e. Birey rahattır, ilgisizdir ve iyi olduğu duygusuna sahiptir.

58. HASTA: Hemen taburcu olmak istiyorum,çocuklarım yalnız, bana ihtiyaçları var.
HEMŞİRE: Bu kadar düşünmene gerek yok, hepimiz çocuklarımızı eve bırakıp işe geliyoruz
Yukarıdaki diyalogda hemşire hangi yaklaşımı kullanmıştır?

a.Hemşire hastayı yargılamıştır
b. Hemşire hastaya belirsiz güvence vermiştir
c.Tedavi edici iletişim tekniği kullanmıştır
d. Hastanın duygularını azımsamıştır
e.Hiçbiri

59. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici olmayan tekniklerdendir?
a.Çelişkilere dikkat çekmek
b.Bağlantı kurmak
c.Algıları kontrol etmek
d.Yeniden yoğunlaşmak
e.Duyguları azımsamak

60. iletişim başlatan,aktarmak istediği bir iletisi olaniletiyi düzenleyen vealıcıya ileten kişiyada gruba ne ad verilir?

a)mesaj
B)geri bildirim
C)kaynak
D)iletişim
E)alıcı(Hedef)

DİKKAT: Sorulardaki BOLD – İTALİK olan şıklar DOĞRU CEVAPLARDIR…

KAYNAK: HELİTAM


Sitemizde yer alan diğer İLETİŞİM DERSLERİ kategorisine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ!..


 

Etiketler: » » » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.